xuất khẩu gạo việt nam: thực trạng và giải pháp, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về xuất khẩu gạo việt nam: thực trạng và giải pháp, Trang 1


.
Xuất khẩu gạo cả năm 2017 có thể đạt 5,6 triệu tấn

Xuất khẩu gạo cả năm 2017 có thể đạt 5,6 triệu tấn

Trước những tín hiệu khả quan này, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã nâng mục tiêu xuất khẩu gạo lên 5,6 triệu tấn thay vì 5,2 triệu tấn như dự kiến trước đó.