Tin đăng Hoa Trần

  • Công ty bao bì toàn cầu Glopaco
    Hoa Trần 5 ngày trước
    Là công ty chuyên sản xuất bao bì công nghiệp có quy mô lớn và là đơn vị tiên phong mạnh dạn tạo đột phá trong lĩnh vực bao bì, GLOPACO đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhiều phân xưởng nhà máy, nhập khẩu...