bạt hiflex dày bao nhiêu, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về bạt hiflex dày bao nhiêu, Trang 1


.
Độ dày bạt hiflex

Độ dày bạt hiflex

Bạt hiflex có nhiều độ dày khác nhau, với mỗi độ dày, giá thành vật tư, giá thành in hiflex và độ xuyên sáng sẽ khác nhau.