cách đo độ kiềm, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về cách đo độ kiềm, Trang 1


.
Cách làm kiểm soát độ kiềm trong ao tôm, cá

Cách làm kiểm soát độ kiềm trong ao tôm, cá

Độ kiềm là tổng lượng bazo hiện diện trong nước. Carbonate (CO32-) và Bicarbonate (HCO3–) là 2 bazơ phổ biến nhất và thành phần chủ yếu của Kiềm.