celadon city, tag của , nội dung mới nhất về celadon city, Trang 1


.
Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (HCMC)

Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (HCMC)

Gamuda Land, bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad được thành lập vào năm 1995.