Công ty Berjaya, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty Berjaya, Trang 1


.
Công ty TNHH Berjaya

Công ty TNHH Berjaya

Vào năm 1984, Ngài Tan Sri Dato' Seri Vincent Tan Chee Yioun mua lại cổ phần công ty Berjaya Industrial Berhard (được biết đến với tên Berjaya Kawat Berhad) từ 2 nhà sáng lập là Công ty Broken Hill Proprietary (Úc) và National Iron & Steel Mills