Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Nguyên, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Nguyên, Trang 1


.
Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Nguyên

Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Nguyên

Thiên Nguyên được chọn là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam cung cấp ra thị trường sản phẩm Immunepath-IP - một chế phẩm của công nghệ phá vách tế bào bằng enzyme đặc hiệu.