Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Trang 1


.
Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Công ty ôtô Trường Hải được thành lập vào ngày 29/4/1997, trụ sở chính đặt tại số 19 đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch HĐQT THACO.