Công ty công nghiệp Minh Ngọc, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty công nghiệp Minh Ngọc, Trang 1


.
Công ty TNHH Công nghiệp Minh Ngọc

Công ty TNHH Công nghiệp Minh Ngọc

Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Ngọc là nhà phân phối ủy quyền hạt hút ẩm nhôm hoạt tính (Activated alumina AL203) Porocel Dryocel 848 của USA và hạt hút ẩm DEV-101 tm hàng Devson của Ấn Độ tai Việt Nam.