Công ty Ford Việt Nam, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty Ford Việt Nam, Trang 1


.
Lịch sử hình thành công ty Ford Việt Nam

Lịch sử hình thành công ty Ford Việt Nam

Được thành lập vào tháng 9 năm 1995, Công ty Ford Việt Nam là liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Ford có trụ sở ở Michigan, Hoa Kỳ (75%) và Công ty Diesel Sông Công(25%) với tổng số vốn đầu tư đến nay là 125 triệu USD.