Công ty mỹ phẩm, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty mỹ phẩm, Trang 1


.
Công ty mỹ phẩm Oriflame

Công ty mỹ phẩm Oriflame

Công ty mỹ phẩm Oriflame được sáng lập vào năm 1967 bởi hai anh em Jonas and Robert af Jochnick và một số người bạn.