Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Trường Sơn, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Trường Sơn, Trang 1


.
Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Trường Sơn

Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Trường Sơn

Công ty TNHH Kỹ thuật dịch vụ Trường Sơn (Truong Son Engineering Co.,Ltd) ra đời nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết từ các nhà máy xí nghiệp, các trung tâm thương mại, các công ty thi công trong ngành xử lý nước, khí và chất thải rắn.