Công ty TNHH MTV SX & TM Phương Trang, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty TNHH MTV SX & TM Phương Trang, Trang 1


.
Công ty TNHH MTV SX & TM Phương Trang

Công ty TNHH MTV SX & TM Phương Trang

Phương Trang hiện đã trở thành nhà cung cấp thép khuôn mẫu, thép chế tạo chuyên nghiệp và có uy tín cao tại Việt Nam.
Công ty TNHH MTV SX & TM Phương Trang

Công ty TNHH MTV SX & TM Phương Trang

Công ty TNHH MTV SX & TM Phương Trang được thành lập từ tháng 3 năm 2009 với mục đích là kinh doanh thương mại các loại thép đặc biệt, thép làm khuôn mẫu.