Công ty TNHH Việt ID, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty TNHH Việt ID, Trang 1


.
Công ty TNHH Việt ID

Công ty TNHH Việt ID

Được thành lập năm 2013, với định hướng kinh doanh các sản phẩm: hệ thống in và phát hành thẻ nhựa, vật tư dùng cho phòng thí nghiệm, giải pháp kiểm soát ra vào cao cấp.