Công ty Tổ Chức Nhà Quốc Gia Bình Dương, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Công ty Tổ Chức Nhà Quốc Gia Bình Dương, Trang 1


.
Tổng quan công ty TNHH tổ chức nhà Quốc Gia Bình Dương

Tổng quan công ty TNHH tổ chức nhà Quốc Gia Bình Dương

Tổ chức Nhà ở Quốc gia (N.H.O JSC) là liên doanh giữa Công ty Cổ phần TAG và Công ty TNHH Đầu tư NIBC với chuyên môn trong xây dựng, phát triển các dự án thương mại và dân cư cũng như hợp tác nhà nước - tư nhân.