định mức nhiên liệu, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về định mức nhiên liệu, Trang 1


.
Định mức nhiên liệu dành cho xe tải, xe ô tô tải, xe tải các loại

Định mức nhiên liệu dành cho xe tải, xe ô tô tải, xe tải các loại

Chi phí nhiên liệu trong vận tải bằng xe ô tô luôn chiếm tỷ lệ cao trong giá thành vận tải (khoảng từ 40 đến 60%) và xác định giá cước vận tải. Vì vậy, định mức nhiên cho xe ô tô thời nào cũng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật rất quan trọng, gắn bó