Gamuda Land, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Gamuda Land, Trang 1


.
Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (HCMC)

Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (HCMC)

Gamuda Land, bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad được thành lập vào năm 1995.