giáo dục đội ngũ nhân viên, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về giáo dục đội ngũ nhân viên, Trang 1


.
Nguyên lý thùng gỗ -

Nổi bật Nguyên lý thùng gỗ - "gãi đúng chổ ngứa" để tăng trưởng

Nguyên lý thùng gỗ là do nhà quản lý học người Mỹ Peter đưa ra. Thùng gỗ do nhiều tấm gỗ ghép lại nhưng giá trị của nó lại là ở lượng nước trong nó, nhưng quyết định lượng nước trong thùng lại không phải do tấm gỗ dài quyết định mà là do miếng ngắn