học cách nói không, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về học cách nói không, Trang 1


.
Học cách từ chối – kỹ năng khó nhất trong kinh doanh

Tiêu điểm Học cách từ chối – kỹ năng khó nhất trong kinh doanh

Là một doanh nhân, tất nhiên bạn muốn phát triển doanh nghiệp của mình và không muốn lâm vào tình huống phải cam kết việc gì quá khả năng hay bị căng thẳng quá mức. Bạn không thể sẵn sàng cho các cơ hội lớn nếu bạn luôn nói 'vâng' với mọi điều nhỏ