hộp test nhanh, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về hộp test nhanh, Trang 1


.
Hướng dẫn sử dụng test NH3/NH4

Hướng dẫn sử dụng test NH3/NH4

Test NH4 JBL dùng để kiểm tra hàm lượng Amonium/ Amonia trong môi trường nước như ao nuôi thủy sản, bể cá cảnh, thủy sinh.