nên mua bảo hiểm xe ô tô của hãng nào, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về nên mua bảo hiểm xe ô tô của hãng nào, Trang 1


.
Các loại hình bảo hiểm xe ô tô

Các loại hình bảo hiểm xe ô tô

Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba: theo Quy định của Nhà nước khi tham gia giao thông (Theo Thông tư 22/2016/TT-BTC), cụ thể: