nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới, Trang 1


.
Làm nông nghiệp công nghệ cao kiểu Israel, những điều tưởng chừng không thể

Làm nông nghiệp công nghệ cao kiểu Israel, những điều tưởng chừng không thể

Ở Israel, nông nghiệp là lĩnh vực mà 95% là khoa học và chỉ 5% lao động.