Phòng Emperor 506, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Phòng Emperor 506, Trang 1


.
Phòng Emperor 506 - Karaoke Tom

Phòng Emperor 506 - Karaoke Tom

Phòng 506 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2 có màn hình cảm ứng chon bài trong phòng tọa lạc tại tầng 5 của tòa nhà Tom Karaoke.