Phòng VIP 206, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Phòng VIP 206, Trang 1


.
Phòng VIP 206 - Karaoke Tom

Phòng VIP 206 - Karaoke Tom

Phòng 206 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 28 m2 tại tầng 2 của tòa nhà 116 Bùi Thị Xuân trong phòng được trang bị đầy đủ thiết bị đủ tiêu chuẩn của một phòng hát VIP.