Phòng VIP 408, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Phòng VIP 408, Trang 1


.
Phòng VIP 408 - Karaoke Tom

Phòng VIP 408 - Karaoke Tom

Phòng VIP 408 là loại phòng hát hiện đại có diện tích 30 m2 tọa lạc tại tầng 4 của tòa nhà Tom karaoke.