probiotic trong nuôi trồng thủy sản, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về probiotic trong nuôi trồng thủy sản, Trang 1


.
Chế phẩm probiotic cải thiện môi trường nuôi tôm

Chế phẩm probiotic cải thiện môi trường nuôi tôm

Sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường nuôi tôm luôn là vấn đề tranh cãi: có ích, có hại hay 'vô thưởng vô phạt'. Tuy nhiên, các vấn đề sẽ rõ ràng hơn khi chúng ta xem xét một số các yếu tố có thể tác động đến nhóm sản phẩm này.