Steve Ballmer, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Steve Ballmer, Trang 1


.
Bạn có biết 10 tỷ phú công nghệ giàu nhất hiện nay, họ là ai?

Nổi bật Bạn có biết 10 tỷ phú công nghệ giàu nhất hiện nay, họ là ai?

4 người trong số họ đã bỏ học đại học giữa chừng, quê hương của họ là từ Mỹ và Trung Quốc và với thương hiệu công nghệ thiết thực, họ trở thành những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới hiện nay.