thoi gian goi dien cho khach hang, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về thoi gian goi dien cho khach hang, Trang 1


.
Thời gian thích hợp để gọi điện cho khách hàng

Thời gian thích hợp để gọi điện cho khách hàng

Khoảng thời gian tốt nhất để nhân viên chăm sóc khách hàng gọi rơi vào Tầm 9h sáng. Tầm 4-5 chiều là khoảng mà khách phải dồn đọng nhiều mệt mỏi nhất chuẩn bị kết thúc ngày làm việc dài.