thủ tục làm tạm trú cho người thuê nhà, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về thủ tục làm tạm trú cho người thuê nhà, Trang 1


.
Thủ tục và những trường hợp phải đăng ký tạm trú cho khách thuê tại Hoàng Anh Gia Lai Gold House

Thủ tục và những trường hợp phải đăng ký tạm trú cho khách thuê tại Hoàng Anh Gia Lai Gold House

Người tạm trú tại Hoàng Anh Gia Lai Gold House được chủ hộ đồng ý cho tạm trú thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm trừ trường hợp chủ hộ Hoàng Anh Gia Lai đã có ý kiến bằng