Triển lãm Quốc tế về Công nghệ LED/OLED và Thiết bị Chiếu sáng, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về Triển lãm Quốc tế về Công nghệ LED/OLED và Thiết bị Chiếu sáng, Trang 1


.
Triển lãm Quốc tế về Công nghệ LED/OLED và Thiết bị Chiếu sáng Việt Nam

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ LED/OLED và Thiết bị Chiếu sáng Việt Nam

LEDTEC ASIA là triển lãm chuyên nghiệp duy nhất tại Việt Nam hoàn toàn dành riêng cho thị trường đèn LED/OLED và thiết bị chiếu sáng hiệu quả, là diễn đàn tiên phong, giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới nhất trong ngành công nghiệp chiếu sáng