triệu phú thế giới, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về triệu phú thế giới, Trang 1


.
Gia tăng kỷ lục số lượng triệu phú đôla - 16,5 triệu người nắm giữ 63.500 tỷ USD

Gia tăng kỷ lục số lượng triệu phú đôla - 16,5 triệu người nắm giữ 63.500 tỷ USD

Các triệu phú trên toàn cầu đang sở hữu khối tài sản trị giá 63.500 tỷ USD.