vĩ nhân, tag của Kinh Doanh, nội dung mới nhất về vĩ nhân, Trang 1


.
16 điểm đặc biệt của các vĩ nhân thay đổi lịch sử nhân loại

Tiêu điểm 16 điểm đặc biệt của các vĩ nhân thay đổi lịch sử nhân loại

Trong cuộc sống, những 'đứa trẻ' đã từng như chúng ta đã quán triệt quan điểm sống như thế nào để rồi trở thành những 'vĩ nhân' mà đến ngày nay ta cùng nhiều người vẫn ngưỡng mộ. Họ là những người có tầm nhìn vượt thời đại